Over Pizzeria Napoli Leeuwarden

Welkom op de website van Pizzeria Napoli in Leeuwarden! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Pizzeria Napoli.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Bezorggebied Pizzeria Napoli

Postcode Wijknaam Minimum Bezorging Gratis v.a.
8636 Littenseradiel - Britswerd € 50.00 € 10.00 € 0.00
8637 Littenseradiel - Wieuwerd € 50.00 € 10.00 € 0.00
8644 Boarnsterhim - Deersum € 50.00 € 10.00 € 0.00
8732 Littenseradiel - Kubaard € 50.00 € 10.00 € 0.00
8814 Franekeradeel - Zweins € 40.00 € 10.00 € 0.00
8816 Menaldumadeel - Schingen € 40.00 € 10.00 € 0.00
8831 Littenseradiel - Winsum € 40.00 € 10.00 € 0.00
8833 Littenseradiel - Lions € 40.00 € 5.00 € 0.00
8834 Littenseradiel - Baard € 40.00 € 5.00 € 0.00
8841 Littenseradiel - Baijum € 40.00 € 10.00 € 0.00
8842 Littenseradiel - Welsrijp € 40.00 € 10.00 € 0.00
8843 Littenseradiel - Spannum € 40.00 € 10.00 € 0.00
8911 Leeuwarden - De Waag € 10.00 € 2.50 € 10.00
8912 Leeuwarden - Zwette-Schenkenschans € 10.00 € 2.50 € 10.00
8913 Leeuwarden - Vossepark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8914 Leeuwarden - Frieslandhal € 10.00 € 2.50 € 10.00
8915 Leeuwarden - Westeinde € 10.00 € 2.50 € 10.00
8916 Leeuwarden - Sonnenborgh € 10.00 € 2.50 € 10.00
8917 Leeuwarden - Rengerspark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8918 Leeuwarden - Bilgaard € 10.00 € 2.50 € 10.00
8919 Leeuwarden - Magere Weide € 10.00 € 2.50 € 10.00
8921 Leeuwarden - Cambuursterpad € 10.00 € 2.50 € 10.00
8922 Leeuwarden - Bloemenbuurt € 10.00 € 2.50 € 10.00
8923 Leeuwarden - Lekkumerend-Oost € 10.00 € 2.50 € 10.00
8924 Leeuwarden - Schieringen € 10.00 € 2.50 € 10.00
8925 Leeuwarden - Camminghaburen-Centrum € 10.00 € 2.50 € 10.00
8926 Leeuwarden - Camminghaburen-Noord € 10.00 € 2.50 € 10.00
8931 Leeuwarden - Nijlan € 10.00 € 2.50 € 10.00
8932 Leeuwarden - Julianapark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8933 Leeuwarden - De Hoven € 10.00 € 2.50 € 10.00
8934 Leeuwarden - Huizum-Dorp € 10.00 € 2.50 € 10.00
8935 Leeuwarden - Aldlan-Oost € 10.00 € 2.50 € 10.00
8936 Leeuwarden - Wielenpolle € 10.00 € 2.50 € 10.00
8937 Leeuwarden - Schepenbuurt € 10.00 € 2.50 € 10.00
8938 Leeuwarden - Hemrik € 10.00 € 2.50 € 10.00
8939 Leeuwarden - Teerns € 10.00 € 2.50 € 10.00
9001 Boarnsterhim - Grou € 30.00 € 5.00 € 0.00
9003 Boarnsterhim - Wartena € 20.00 € 5.00 € 0.00
9004 Boarnsterhim - Warstiens € 15.00 € 5.00 € 0.00
9005 Boarnsterhim - Warga € 10.00 € 3.50 € 0.00
9006 Boarnsterhim - Aegum € 20.00 € 5.00 € 0.00
9007 Boarnsterhim - Idaard € 20.00 € 5.00 € 0.00
9008 Boarnsterhim - Roordahuizum € 30.00 € 5.00 € 0.00
9011 Boarnsterhim - Irnsum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9012 Boarnsterhim - Rauwerd € 35.00 € 5.00 € 0.00
9021 Littenseradiel - Oosterwierum € 35.00 € 7.50 € 0.00
9022 Littenseradiel - Mantgum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9023 Littenseradiel - Jorwerd € 35.00 € 5.00 € 0.00
9024 Littenseradiel - Weidum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9025 Littenseradiel - Beers € 40.00 € 5.00 € 0.00
9026 Littenseradiel - Jellum € 25.00 € 5.00 € 0.00
9027 Littenseradiel - Hijlaard € 25.00 € 10.00 € 0.00
9031 Menaldumadeel - Boksum € 25.00 € 5.00 € 0.00
9032 Menaldumadeel - Blessum € 30.00 € 5.00 € 0.00
9033 Menaldumadeel - Deinum € 30.00 € 7.50 € 0.00
9034 Menaldumadeel - Marssum € 25.00 € 5.00 € 0.00
9035 Menaldumadeel - Dronrijp € 40.00 € 5.00 € 0.00
9036 Menaldumadeel - Menaldum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9037 Menaldumadeel - Slappeterp € 40.00 € 10.00 € 0.00
9038 Menaldumadeel - Engelum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9041 Menaldumadeel - Berlikum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9043 Menaldumadeel - Wier € 35.00 € 5.00 € 0.00
9044 Menaldumadeel - Beetgum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9045 Menaldumadeel - Beetgumermolen € 40.00 € 5.00 € 0.00
9051 Leeuwarderadeel - Stiens € 30.00 € 5.00 € 0.00
9053 Leeuwarderadeel - Finkum € 30.00 € 5.00 € 0.00
9055 Leeuwarderadeel - Britsum € 30.00 € 5.00 € 0.00
9056 Leeuwarderadeel - Cornjum € 20.00 € 5.00 € 0.00
9057 Leeuwarderadeel - Jelsum € 20.00 € 5.00 € 0.00
9061 Tytsjerksteradiel - Giekerk € 15.00 € 3.50 € 0.00
9062 Tytsjerksteradiel - Oenkerk € 20.00 € 5.00 € 0.00
9063 Tytsjerksteradiel - Molenend € 30.00 € 5.00 € 0.00
9064 Tytsjerksteradiel - Oudkerk € 25.00 € 5.00 € 0.00
9067 Dantumadeel - Roodkerk € 30.00 € 5.00 € 0.00
9078 het Bildt - Oude Bildtzijl € 40.00 € 10.00 € 0.00
9079 het Bildt - Sint Jacobiparochie € 40.00 € 15.00 € 0.00
9081 Leeuwarden - Lekkum € 10.00 € 3.50 € 0.00
9082 Leeuwarden - Lekkum En Miedum € 20.00 € 5.00 € 0.00
9083 Leeuwarden - Snakkerburen € 10.00 € 3.50 € 0.00
9084 Leeuwarden - Goutum € 10.00 € 2.50 € 12.50
9085 Leeuwarden - Hempens € 10.00 € 3.50 € 12.50
9086 Leeuwarden - Hempens-Teerns € 10.00 € 3.50 € 12.50
9087 Leeuwarden - Swichum € 10.00 € 3.50 € 12.50
9088 Leeuwarden - Wirdum € 20.00 € 3.50 € 0.00
9089 Leeuwarden - Wijtgaard € 25.00 € 5.00 € 0.00
9091 Tytsjerksteradiel - Wijns € 20.00 € 5.00 € 0.00
9104 Dantumadeel - Damwoude € 40.00 € 10.00 € 0.00
9105 Dantumadeel - Rinsumageest € 40.00 € 7.50 € 0.00
9108 Dantumadeel - Broeksterwoude € 40.00 € 7.50 € 0.00
9111 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving West € 40.00 € 7.50 € 0.00
9112 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving Oost € 40.00 € 7.50 € 0.00
9178 Ferwerderadiel - Hogebeintum € 40.00 € 10.00 € 0.00
9216 Smallingerland - Oudega € 35.00 € 7.50 € 0.00
9217 Smallingerland - Nijega € 35.00 € 7.50 € 0.00
9219 Smallingerland - De Tike € 40.00 € 5.00 € 0.00
9251 Tytsjerksteradiel - Bergum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9254 Tytsjerksteradiel - Hardegarijp € 15.00 € 3.50 € 0.00
9255 Tytsjerksteradiel - Tietjerk € 10.00 € 3.50 € 0.00
9256 Tytsjerksteradiel - Rijperkerk € 10.00 € 3.50 € 0.00
9257 Tytsjerksteradiel - Noordbergum € 35.00 € 10.00 € 0.00
9258 Tytsjerksteradiel - Eestrum € 40.00 € 5.00 € 0.00
9261 Tytsjerksteradiel - Oostermeer € 40.00 € 10.00 € 0.00
9262 Tytsjerksteradiel - Suameer € 45.00 € 5.00 € 0.00
9263 Tytsjerksteradiel - Garijp € 35.00 € 10.00 € 0.00
9264 Tytsjerksteradiel - Eernewoude € 35.00 € 10.00 € 0.00
9265 Tytsjerksteradiel - Suawoude € 30.00 € 5.00 € 0.00
9269 Dantumadeel - Veenwouden € 30.00 € 5.00 € 0.00
9271 Dantumadeel - Zwaagwesteinde € 40.00 € 15.00 € 0.00
9286 Achtkarspelen - Twijzel € 40.00 € 10.00 € 0.00
9287 Achtkarspelen - Twijzelerheide € 35.00 € 10.00 € 0.00
9289 Achtkarspelen - Drogeham € 40.00 € 15.00 € 0.00
8927 € 10.00 € 2.50 € 10.00
8941 € 10.00 € 2.50 € 10.00
9060 € 20.00 € 5.00 € 0.00
8920 € 10.00 € 2.50 € 10.00
9052 € 30.00 € 8.00 € 0.00

Bezorgtijden en openingstijden

Bezorgtijden Openingstijden
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 16:00 - 21:00
Woensdag: 16:00 - 21:00
Donderdag: 16:00 - 21:00
Vrijdag: 16:00 - 21:00
Zaterdag: 16:00 - 21:00
Zondag: 16:00 - 21:00
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 16:00 - 21:00
Woensdag: 16:00 - 21:00
Donderdag: 16:00 - 21:00
Vrijdag: 16:00 - 21:00
Zaterdag: 16:00 - 21:00
Zondag: 16:00 - 21:00

Feestdagen

Bezorgtijden Openingstijden
29 maart, Goede vrijdag: 16:00 - 21:00
31 maart, Eerste paasdag: 16:00 - 21:00
1 april, Tweede paasdag: 16:00 - 21:00
14 april, 14 april: 13:55 - 21:00
27 april, Koningsdag: 16:00 - 21:00
5 mei, Bevrijdingsdag: 16:00 - 21:00
9 mei, Hemelvaartsdag: 16:00 - 21:00
19 mei, Eerste pinksterdag: 16:00 - 21:00
20 mei, Tweede pinksterdag: 16:00 - 21:00
24 december, Kerstavond: 15:00 - 21:00
25 december, Eerste kerstdag: 15:00 - 21:00
26 december, Tweede kerstdag: 16:00 - 21:00
1 januari, Nieuwjaarsdag: 15:00 - 21:00
29 maart, Goede vrijdag: 16:00 - 21:00
31 maart, Eerste paasdag: 16:00 - 21:00
1 april, Tweede paasdag: 16:00 - 21:00
14 april, 14 april: 13:55 - 21:00
27 april, Koningsdag: 16:00 - 21:00
5 mei, Bevrijdingsdag: 16:00 - 21:00
9 mei, Hemelvaartsdag: 16:00 - 21:00
19 mei, Eerste pinksterdag: 16:00 - 21:00
20 mei, Tweede pinksterdag: 16:00 - 21:00
24 december, Kerstavond: 15:00 - 21:00
25 december, Eerste kerstdag: 15:00 - 21:00
26 december, Tweede kerstdag: 16:00 - 21:00
1 januari, Nieuwjaarsdag: 15:00 - 21:00

Betaalmethodes

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.


iDEAL wordt ondersteund door

Allergieinformatie

Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.

Uw bestelling beoordelen

Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.

Acties, aanbiedingen en kortingen Pizzeria Napoli

Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.

Beheerder van deze website

Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door