About Pizzeria Napoli Leeuwarden

Welkom op de website van Pizzeria Napoli in Leeuwarden! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Pizzeria Napoli.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Delivery area Pizzeria Napoli

Zip code District name Minimum Delivery Free from
8636 Littenseradiel - Britswerd € 40.00 € 10.00 € 100.00
8644 Boarnsterhim - Deersum € 40.00 € 10.00 € 100.00
8732 Littenseradiel - Kubaard € 45.00 € 10.00 € 120.00
8814 Franekeradeel - Zweins € 40.00 € 10.00 € 100.00
8816 Menaldumadeel - Schingen € 40.00 € 10.00 € 100.00
8831 Littenseradiel - Winsum € 30.00 € 10.00 € 60.00
8833 Littenseradiel - Lions € 40.00 € 5.00 € 70.00
8834 Littenseradiel - Baard € 40.00 € 5.00 € 70.00
8841 Littenseradiel - Baijum € 40.00 € 10.00 € 80.00
8842 Littenseradiel - Welsrijp € 40.00 € 10.00 € 80.00
8843 Littenseradiel - Spannum € 40.00 € 10.00 € 80.00
8911 Leeuwarden - De Waag € 10.00 € 2.50 € 10.00
8912 Leeuwarden - Zwette-Schenkenschans € 10.00 € 2.50 € 10.00
8913 Leeuwarden - Vossepark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8914 Leeuwarden - Frieslandhal € 10.00 € 2.50 € 10.00
8915 Leeuwarden - Westeinde € 10.00 € 2.50 € 10.00
8916 Leeuwarden - Sonnenborgh € 10.00 € 2.50 € 10.00
8917 Leeuwarden - Rengerspark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8918 Leeuwarden - Bilgaard € 10.00 € 2.50 € 10.00
8919 Leeuwarden - Magere Weide € 10.00 € 2.50 € 10.00
8921 Leeuwarden - Cambuursterpad € 10.00 € 2.50 € 10.00
8922 Leeuwarden - Bloemenbuurt € 10.00 € 2.50 € 10.00
8923 Leeuwarden - Lekkumerend-Oost € 10.00 € 2.50 € 10.00
8924 Leeuwarden - Schieringen € 10.00 € 2.50 € 10.00
8925 Leeuwarden - Camminghaburen-Centrum € 10.00 € 2.50 € 10.00
8926 Leeuwarden - Camminghaburen-Noord € 10.00 € 2.50 € 10.00
8931 Leeuwarden - Nijlan € 10.00 € 2.50 € 10.00
8932 Leeuwarden - Julianapark € 10.00 € 2.50 € 10.00
8933 Leeuwarden - De Hoven € 10.00 € 2.50 € 10.00
8934 Leeuwarden - Huizum-Dorp € 10.00 € 2.50 € 10.00
8935 Leeuwarden - Aldlan-Oost € 10.00 € 2.50 € 10.00
8936 Leeuwarden - Wielenpolle € 10.00 € 2.50 € 10.00
8937 Leeuwarden - Schepenbuurt € 10.00 € 2.50 € 10.00
8938 Leeuwarden - Hemrik € 10.00 € 2.50 € 10.00
8939 Leeuwarden - Teerns € 10.00 € 2.50 € 10.00
9001 Boarnsterhim - Grou € 35.00 € 5.00 € 70.00
9003 Boarnsterhim - Wartena € 10.00 € 3.50 € 10.00
9004 Boarnsterhim - Warstiens € 15.00 € 5.00 € 30.00
9005 Boarnsterhim - Warga € 10.00 € 3.50 € 20.00
9006 Boarnsterhim - Aegum € 20.00 € 5.00 € 35.00
9007 Boarnsterhim - Idaard € 25.00 € 5.00 € 35.00
9008 Boarnsterhim - Roordahuizum € 30.00 € 5.00 € 45.00
9011 Boarnsterhim - Irnsum € 40.00 € 5.00 € 60.00
9012 Boarnsterhim - Rauwerd € 35.00 € 5.00 € 60.00
9021 Littenseradiel - Oosterwierum € 35.00 € 7.50 € 65.00
9022 Littenseradiel - Mantgum € 35.00 € 5.00 € 60.00
9023 Littenseradiel - Jorwerd € 35.00 € 5.00 € 60.00
9024 Littenseradiel - Weidum € 20.00 € 5.00 € 35.00
9025 Littenseradiel - Beers € 30.00 € 5.00 € 45.00
9026 Littenseradiel - Jellum € 25.00 € 5.00 € 40.00
9027 Littenseradiel - Hijlaard € 25.00 € 10.00 € 50.00
9031 Menaldumadeel - Boksum € 25.00 € 5.00 € 35.00
9032 Menaldumadeel - Blessum € 30.00 € 5.00 € 45.00
9033 Menaldumadeel - Deinum € 30.00 € 7.50 € 40.00
9034 Menaldumadeel - Marssum € 25.00 € 5.00 € 35.00
9035 Menaldumadeel - Dronrijp € 40.00 € 5.00 € 70.00
9036 Menaldumadeel - Menaldum € 40.00 € 5.00 € 70.00
9037 Menaldumadeel - Slappeterp € 40.00 € 10.00 € 80.00
9038 Menaldumadeel - Engelum € 40.00 € 5.00 € 70.00
9041 Menaldumadeel - Berlikum € 40.00 € 5.00 € 70.00
9043 Menaldumadeel - Wier € 35.00 € 5.00 € 60.00
9044 Menaldumadeel - Beetgum € 40.00 € 5.00 € 70.00
9045 Menaldumadeel - Beetgumermolen € 40.00 € 5.00 € 70.00
9051 Leeuwarderadeel - Stiens € 25.00 € 5.00 € 90.00
9053 Leeuwarderadeel - Finkum € 30.00 € 5.00 € 50.00
9055 Leeuwarderadeel - Britsum € 30.00 € 5.00 € 45.00
9056 Leeuwarderadeel - Cornjum € 20.00 € 5.00 € 35.00
9057 Leeuwarderadeel - Jelsum € 20.00 € 5.00 € 35.00
9061 Tytsjerksteradiel - Giekerk € 15.00 € 3.50 € 25.00
9062 Tytsjerksteradiel - Oenkerk € 20.00 € 5.00 € 35.00
9063 Tytsjerksteradiel - Molenend € 30.00 € 5.00 € 40.00
9064 Tytsjerksteradiel - Oudkerk € 25.00 € 5.00 € 50.00
9067 Dantumadeel - Roodkerk € 30.00 € 5.00 € 45.00
9078 het Bildt - Oude Bildtzijl € 40.00 € 10.00 € 80.00
9079 het Bildt - Sint Jacobiparochie € 40.00 € 15.00 € 100.00
9081 Leeuwarden - Lekkum € 10.00 € 3.50 € 10.00
9082 Leeuwarden - Lekkum En Miedum € 20.00 € 5.00 € 35.00
9083 Leeuwarden - Snakkerburen € 10.00 € 3.50 € 10.00
9084 Leeuwarden - Goutum € 10.00 € 3.50 € 10.00
9085 Leeuwarden - Hempens € 10.00 € 3.50 € 10.00
9086 Leeuwarden - Hempens-Teerns € 10.00 € 3.50 € 10.00
9087 Leeuwarden - Swichum € 10.00 € 3.50 € 15.00
9088 Leeuwarden - Wirdum € 20.00 € 3.50 € 25.00
9089 Leeuwarden - Wijtgaard € 25.00 € 5.00 € 70.00
9091 Tytsjerksteradiel - Wijns € 20.00 € 5.00 € 35.00
9104 Dantumadeel - Damwoude € 40.00 € 10.00 € 80.00
9105 Dantumadeel - Rinsumageest € 40.00 € 7.50 € 70.00
9108 Dantumadeel - Broeksterwoude € 40.00 € 7.50 € 70.00
9111 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving West € 40.00 € 7.50 € 60.00
9112 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving Oost € 40.00 € 7.50 € 70.00
9178 Ferwerderadiel - Hogebeintum € 40.00 € 10.00 € 80.00
9216 Smallingerland - Oudega € 35.00 € 7.50 € 70.00
9217 Smallingerland - Nijega € 35.00 € 7.50 € 70.00
9219 Smallingerland - De Tike € 40.00 € 5.00 € 70.00
9251 Tytsjerksteradiel - Bergum € 35.00 € 5.00 € 60.00
9254 Tytsjerksteradiel - Hardegarijp € 15.00 € 3.50 € 20.00
9255 Tytsjerksteradiel - Tietjerk € 10.00 € 3.50 € 20.00
9256 Tytsjerksteradiel - Rijperkerk € 10.00 € 3.50 € 20.00
9257 Tytsjerksteradiel - Noordbergum € 35.00 € 10.00 € 80.00
9258 Tytsjerksteradiel - Eestrum € 40.00 € 5.00 € 70.00
9261 Tytsjerksteradiel - Oostermeer € 40.00 € 10.00 € 75.00
9262 Tytsjerksteradiel - Suameer € 45.00 € 5.00 € 90.00
9264 Tytsjerksteradiel - Eernewoude € 35.00 € 10.00 € 70.00
9265 Tytsjerksteradiel - Suawoude € 30.00 € 5.00 € 60.00
9269 Dantumadeel - Veenwouden € 30.00 € 5.00 € 70.00
9271 Dantumadeel - Zwaagwesteinde € 40.00 € 15.00 € 70.00
9286 Achtkarspelen - Twijzel € 40.00 € 10.00 € 70.00
9287 Achtkarspelen - Twijzelerheide € 35.00 € 10.00 € 80.00
9289 Achtkarspelen - Drogeham € 40.00 € 15.00 € 80.00
8927 € 10.00 € 2.50 € 10.00
8941 € 10.00 € 2.50 € 10.00
9060 € 20.00 € 5.00 € 35.00
8920 € 10.00 € 2.50 € 10.00
9052 € 30.00 € 8.00 € 90.00

Delivery times and opening hours

Delivery times Opening hours
Monday: Gesloten
Tuesday: 16:00 - 21:00
Wednesday: 16:00 - 21:00
Thursday: 16:00 - 21:00
Friday: 16:00 - 21:00
Saturday: 16:00 - 21:00
Sunday: 16:00 - 21:00
Monday: Gesloten
Tuesday: 16:00 - 21:00
Wednesday: 16:00 - 21:00
Thursday: 16:00 - 21:00
Friday: 16:00 - 21:00
Saturday: 16:00 - 21:00
Sunday: 16:00 - 21:00

Payment methods

With iDEAL you can pay your order online in a trusted, safe and easy way. As an internet banker you can directly use iDEAL.


iDEAL is supported by

Allergy information

Review your order

Some time after you have placed an order, you will receive an email inviting you to leave a review. We would like to hear what you think of our products and services in order to serve you better next time.

Promotions, offers and discounts Pizzeria Napoli

Do you have a coupon code or discount code? On step 2 of the ordering process, where you enter your delivery details, click on "Enter coupon code". The discount will be deducted directly from the order amount, or the free product will be added directly to your shopping cart.

Administrator of this website

This website is developed and administered by